Fletxa, el músic

                                                  flecha sostre palau

En el sostre del Palau de la Música Catalana hi ha una imatge de Mateu Fletxa “el vell”, juntament amb altres músics. Les seves nadales i, especialment, les seves ensalades són molt apreciades i cada vegada més valorades en el món de la música a nivell internacional (http://www.palaumusica.cat/tresorsbiblioteca/cat/index.html).

Les seves ensalades van ser recollides pel seu nebot, també músic, Mateu Fletxa “el jove”. Aquesta recopilació la va fer a Praga -mentre era capellà al servei de Maria d’Hongria- i es va prendre al llibertat de canviar-ne algunes, per exemple eliminat alguna de les seves cinc veus. Probablement les va escriure al preciós castell de Praga, el Castell medieval més gran del món.

praga

Anuncis

Prades (la Vila Vermella), lloc de naixement de Mateu Fletxa

El músic va néixer en un poble molt bonic i cuidat amb una història molt rica, que està molt present en els seus carrers, i és també un municipi projectat cap al futur. Amb uns preus assequibles i una gran qualitat que va des del paisatge fins a la seva gastronomia, val la pena visitar-lo: http://prades.cat

pradesm

Joan Miró (Estiu 1917)

prades3

El cognom Fletxa

Encara que es va reivindicar el seu origen des de molts indrets, les dades fins ara conegudes són molt clares: la primera vegada que apareix el cognom Fletxa és a Prades. Les altres hipòtesis anteriors es basaven en un d’aquests dos errors: situar el seu origen en una data posterior a la vida de Mateu Fletxa (desconeixent l’existència d’aquest) o situar com l’origen del cognom Fletxa en altres cognoms que es poguessin assemblar, sense que hi hagués cap evidència de la seva relació (com l’anglès Fletcher). Per exemple, la hipòtesi de què el cognom va aparèixer a Puerto Rico com a evolució del que tenia un conqueridor espanyol o portuguès queda refutada ja que no hi havia cap per allà abans de néixer Fletxa (1481). Un altre exemple, la hipòtesi que l’origen és a León es basa en un cavaller anomenat Frechilla i la suposició (sense cap evidència) que aquest cognom evolucionà fins a Fletxa. A part, sembla ser que aquest cavaller es va establir a un poble de Palència que continua anomenant-se Frechilla.

Únic exemplar original imprès de les Ensalades

Se’n conserva exclusivament un exemplar de l’original imprès a Praga l’any 1581, per Mateu Fletxa “el jove” – en aquesta imatge es veu el nom escrit amb “ch”, Flecha- que recollia una selecció de les ensalades del seu oncle juntament amb d’altres autors com Chacón o Cárceres. L’escut que es troba en aquesta edició pertany a Juan de Borja y Castro, ambaixador espanyol davant la cort austríaca.  Aquest exemplar es troba a la col·lecció Tresors de la Biblioteca de l’Orfeó Català del Palau de la Música.

ensaladas

Objectiu d’aquest wordpress

L’únic objectiu és dinamitzar el coneixement de la persona, l’obra i l’entorn de Mateu Fletxa. La seva obra és molt reconeguda en l’ambient musical internacional. En canvi, és molt poc el que se sap de la seva vida i la seva trajectòria al seu entorn. A tot arreu apareix la mateixa informació, que és molt reduïda. No obstant, el que m’ha decidit finalment a iniciar aquesta dinamització ha sigut el que em va dir una persona molt amable de Prades dedicada a donar informació sobre el poble:

“Ets la primera persona de les moltes que venen per aquí que m’ha preguntat per Mateu Fletxa, del qual jo he cantat ensalades a la meva coral, ningú ho havia fet abans”.

Encara que sóc investigador, no estic especialitzat en aquest àmbit; considero que hi ha persones que ho poden fer i que ho faran molt millor que jo. Per tant, no pretenc més que iniciar la dinamització i que deixaré de fer quan ja ho estiguin fent altres persones i institucions.