El cognom Fletxa

Encara que es va reivindicar el seu origen des de molts indrets, les dades fins ara conegudes són molt clares: la primera vegada que apareix el cognom Fletxa és a Prades. Les altres hipòtesis anteriors es basaven en un d’aquests dos errors: situar el seu origen en una data posterior a la vida de Mateu Fletxa (desconeixent l’existència d’aquest) o situar com l’origen del cognom Fletxa en altres cognoms que es poguessin assemblar, sense que hi hagués cap evidència de la seva relació (com l’anglès Fletcher). Per exemple, la hipòtesi de què el cognom va aparèixer a Puerto Rico com a evolució del que tenia un conqueridor espanyol o portuguès queda refutada ja que no hi havia cap per allà abans de néixer Fletxa (1481). Un altre exemple, la hipòtesi que l’origen és a León es basa en un cavaller anomenat Frechilla i la suposició (sense cap evidència) que aquest cognom evolucionà fins a Fletxa. A part, sembla ser que aquest cavaller es va establir a un poble de Palència que continua anomenant-se Frechilla.

Anuncis